Col·loquis i debats

Col·loqui 1: La defensa dels drets socials com a garantia d’igualtat d’oportunitats

Fotografia debat congrés del Tercer Sector
dimecres 21 novembre - 15:00
Ubicació: 
La Farga de l'Hospitalet - Auditori
Col·loqui 1
Ponents: 
Moderador/a: 

Com hem arribat fins a la situació actual de vulneració dels drets socials més elementals, com el de l'habitatge, l'ocupació de qualitat o la inclusió?. És possible revertir aquesta situació?. Com podem garantir un Estat del Benestar que asseguri una major equitat?. El debat provarà de donar respostes a aquestes qüestions des d'una visió sindical, econòmica i des del dret constitucional

Col·loqui 2: El món local com a generador de polítiques socials

Fotografia debat congrés del Tercer Sector
dimecres 21 novembre - 15:00
Ubicació: 
La Farga de l'Hospitalet - Sala 1
Col·loqui 2
Ponents: 
Moderador/a: 

Les ciutats i les grans metròpolis de tot el món creixen, cada cop més, a un ritme més accelerat. Les Administracions locals guanyen pes assumint competències dels governs regionals i estatals, però en aquesta gestió s'han d'afrontar a realitats socials sovint molt complexes que van en augment. Quins són els principals reptes dels governs municipals alhora de generar polítiques socials que donin resposta d'una manera eficaç a aquests nous reptes?