Èxit de participació en el Social Speakers' Corner

dimarts 10 juliol
Fotografia Social Speakers Corner del congrés del Tercer Sector

Més de 130 propostes s'han presentat al Social Speakers' Corner del VI Congrés del Tercer Sector, un espai dinàmic i interactiu que permet conèixer els projectes més innovadors del sector social. Les experiències es desenvolupen entorn la intervenció social o en l’organització/gestió i, a l'hora de valorar-les, el comitè ha tingut en compte aspectes com la replicabilitat, que aportin millores, que promoguin el treball en xarxa amb les administracions locals o amb altres entitats socials o que siguin projectes amb un impacte mesurable al territori.   

En aquesta edició, la novetat del Social Speakers' Corner és el canvi del format en la presentació que facilita que les persones assistents puguin escoltar propostes de forma agrupada per àmbits d’interès i treure’n el màxim de rendiment. En total, es donaran a conèixer 84 projectes. 7 entitats, amb projectes similars agrupats per àmbits d’intervenció i/o col·lectiu, pujaran a l’escenari per presentar de forma consecutiva les seves experiències. Cada entitat disposarà de 5 minuts per explicar-la davant un auditori de 250 persones.