Anna Majó

Fotografia de la ponent Anna Majó
Càrrec: 
Directora d'Innovació Digital
Organització: 
Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa

Experta en innovació en ciutats, promoció econòmica, nous models de governança publico-privada i gestió del canvi. Enginyeria industrial amb Màster en Administració d'Empreses i Màster en Gestió de la Comunicació. Amb experiència en institucions privades, públiques, governamentals i educatives, tant a nivell local com internacional.  

Amb bagatge en consultoria estratègica i de gestió del canvi a ACCENTURE, i amb experiència en foment de l'emprenedoria des de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), s'incorpora al sector públic per liderar la promoció econòmica i innovació en el projecte de transformació del 22 @Barcelona, el projecte de transformació urbana i econòmica més gran d'Europa per crear un barri d'innovació al centre de la ciutat de Barcelona. Després, va ser la Directora de Promoció de Sectors Estratègics i d'Innovació a Barcelona Activa fomentant polítiques actives de promoció econòmica i foment de la innovació: emprenedoria, clústers, tecnologia, innovació social, innovació urbana i col·laboració publico-privada, entre altres. 

Actualment es la Directora d'Innovació Digital a l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa, liderant el disseny i implementació de l'Estratègia d'Innovació Digital de Barcelona i les seves polítiques recollides al Pla Barcelona Ciutat Digital. També és la Directora tècnica de la Ponència d’Innovació Digital de l’Ajuntament de Barcelona, que coordina i assessora de manera transversal les diferents àrees de l'Ajuntament, en temàtiques d’innovació com la transformació digital del sector públic i la política de dades de la ciutat, la innovació social digital i noves economies, les Smart Cities i laboratoris d’innovació pública, la democràcia digital o l’ètica de la tecnologia i el seu ús per a la transparència, així com la cooperació internacional, entre d'altres.

A més, ha dissenyat i dirigit projectes com el Barcelona Urban Lab, considerat com una de les 20 millors pràctiques en el món sobre la innovació en els governs- i-teams de Bloomberg / Nesta, o la iniciativa Barcelona Open Challenge que fomenta l'adquisició pública innovadora i el canvi cultural. Col·labora amb institucions com el Banc Mundial o la Unió Europea.