Carlos Susías

Càrrec: 
President
Organització: 
EAPN-ES i EAPN Europa

Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia i expert en avaluació, programació i supervisió de polítiques d'inserció. Formador de formadors en economia social, expert en nous jaciments de treball, així com en gestió estratègica i lideratge social per IESE.

Des de fa 20 anys treballa per la integració de persones en situació d'exclusió en diversos àmbits. Actualment és el director de la Xarxa Europea contra la Pobresa i l'Exclusió Social a Castella-la Manxa (EAPN Castilla la Mancha) i president de la Xarxa Europea contra la Pobresa i l'Exclusió Social a l'Estat Espanyol (EAPN-ES) i Europa (EAPN-Europa).