Lluís Viguera

Càrrec: 
Membre consell assessor
Organització: 
Fundació PIMEC

Economista, màster en finances corporatives, amb més de vint anys d’experiència en direcció d’organitzacions sanitàries i socials. Va col·laborar durant quatre anys amb la Generalitat de Catalunya dissenyant el model d’atenció integrada social i sanitària. Ha ocupat posicions directives en diverses organitzacions patronals, tant sectorials com generals. Actualment dirigeix l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona, organització amb cent cinquanta anys d'història que té 34 centres sanitaris, socials i educatius en 13 països d’Europa, Llatinoamèrica i Àfrica.

Participa: 
Sessió plenària 2: Aliances per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible