Mercè Mas

Fotografia ponent Mercè Mas
Càrrec: 
Responsable del Grup de Residències
Organització: 
FATEC

Treballadora social. Màster en Planificació, Gestió i Avaluació de Serveis Socials. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional organitzant voluntariat amb i per les persones grans i en la direcció de serveis.

És membre de la Comissió Executiva del Consell de Gent Gran de Catalunya i de la Comissió Permanent del Consell Assessor de Gent Gran de Barcelona i de l’Older Women’s Network Europe. Tots aquests consells i associacions treballen per fer patent als governs de tots els àmbits la situació de les persones grans en temes de salut, pensions i, sobretot, drets. També és membre de la Junta Directiva de FATEC i participa en el grup de treball de drets de les persones grans d’AGE Platform Europe.