Ricard Faura i Homedes

Fotografia Ricard Faura
Càrrec: 
Cap de servei d'Inclusió i Capacitació Digital
Organització: 
Generalitat de Catalunya

Cap del Servei d'Inclusió i Capacitació Digital de la Generalitat de Catalunya

Ricard Faura és Llicenciat en Geografia i Història, Antropologia per la Universitat de Barcelona, Diplomat en Ciències Socials per la mateixa universitat, és professor del Màster d'Innovació Social de la UNIA, membre del Consell Assessor de Competències Digitals de la UOC i membre del Consell Social de la UPC. A la Generalitat de Catalunya, també ha estat Cap del Servei de Societat del Coneixement.