Social Speakers' Corner

Aquest espai dinàmic i interactiu permet conèixer els projectes més innovadors del sector social i promou la relació de proximitat entre les persones assistents. 

La novetat d’aquesta edició és un canvi de format en la presentació que facilita que els i les congressistes puguin escoltar les experiències més innovadores de forma agrupada per àmbits d’interès. 

En total, es presenten 84 projectes agrupats per diferents àmbits d’intervenció i/o col·lectiu que exposen les seves experiències.

Pots descarregar-te el programa del Social Speakers' Corner.

 

MIRA LA GALERIA D'IMATGES

 

    Auditori Aula 1 Aula 2
21 de novembre 17:15 h - 18:00 h Innovació en la gestió i organització de l'entitat Experències d'entitats que han aplicat noves metodologies i sistemes per millorar la gestió i organització interna de l'entitat. Treball en xarxa i serveis a la comunitat Experiències de treball en xarxa amb altres entitats i agents externs, i de participació activa de les persones ateses a les entitats. Noves metodologies en l'atenció social Experiències d'innovació en els recursos assistencials tradicionals destinats a l'atenció directa.
18:00 h - 18:45 h Innovació tecnològica Ús de les noves tecnologies en l'àmbit de l'atenció a les persones. Atenció comunitària centrada en la persona Experiències de projectes d'atenció comunitària centrada en la persona. Educació, formació i inserció laboral Experiències de formació i inserció laboral i de sensibilització en l'àmbit de l'educació.
         
22 de novembre 15:00 h - 15:45 h Innovació en la gestió i organització de l'entitat Experències d'entitats que han aplicat noves metologies i sistemes per millorar la gestió i organització interna de l'entitat. Noves metodologies en l'atenció social Experiències d'innovació en els recursos assistencials tradicionals destinats a l'atenció directa. Treball en xarxa i serveis a la comunitat Experiències de treball en xarxa amb altres entitats i agents externs, i de participació activa de les persones ateses a les entitats.
15:45 h - 16:30 h Atenció comunitària centrada en la persona Experiències de projectes d'atenció comunitària centrada en la persona. Educació, formació i inserció laboral Experiències de formació i inserció laboral i de sensibilització en l'àmbit de l'educació. Recursos per a entitats socials i voluntariat Experiències de voluntariat i d'entitats que ofereixen suports i recursos per al conjunt de les entitats socials del Tercer Sector

 

Col·laborador principal del Social Speakers' Corner