Pla de Serveis Individualitzats Socials (PSI Social)

Nom de l'entitat/institució/empresa: 
Gestió de Serveis Sanitaris-Hospital Universitari Santa Maria de Lleida
Col·lectiu al qual s'adreça: 
Salut mental i/o addicions
Temàtica: 
Atenció comunitària centrada en la persona
dijous, 22 novembre, 2018 - 15:45 a 16:30
Ubicació: 
Auditori

Programa que combina la gestió de casos i el tractament assertiu per donar atenció a la població en situació d’exclusió social i amb trastorn mental sever, o susceptible de tenir-lo, mitjançant un equip multidisciplinar. L’atenció és integral i centrada en la persona, amb un enfocament assistencial compartit i col·laboratiu entre la xarxa sanitària i social del Tercer Sector.
 

Logotip Gestió de Serveis Sanitaris