Atenció comunitària centrada en la persona

Experiències de projectes d'atenció comunitària centrada en la persona.

Xarxa d'Atenció a Famílies i Infants del Raval (XAFIR)

El projecte XAFIR és una xarxa integrada per serveis i entitats públiques i privades que busca millorar la qualitat de vida dels infants i les famílies del Raval, millorant la coordinació, cooperació i comunicació entre el col·lectiu de professionals de diferents àmbits que treballen en aquest territori.

A-porta, acompanyant porta a porta

Identifica el recursos personals dels veïns i veïnes més vulnerables, millora les seves habilitats mitjançant la creació de serveis que facilitin la relació amb les institucions locals, apropa els serveis al veïnat i pretén detectar i prevenir aspectes que tinguin a veure amb la seva qualitat i condicions de vida. 

CerclesCat, inserció de delinqüents sexuals d'alt risc i participació ciutadana

Prevenció de la reincidència i promoció de la inserció social de delinqüents sexuals. Participació activa de les persones usuàries: fixen els objectius i les accions a treballar. 
 

La Merienda: acollida a persones sense llar

'La Merienda' és un projecte d’inclusió per a persones sense llar que treballa amb més de 30 empreses del barri que donen aliments per als àpats del berenar-sopar. A banda del suport psicosocial i alimentari, es treballa amb l’associació de comerciants per donar una oportunitat laboral a les persones usuàries.