Lluís Torrens i Mèlich

Càrrec: 
Director de Planificació i Innovació de l’Àrea de Drets Socials a l'Ajuntament de Barcelona.
Organització: 
Ajuntament de Barcelona

Lluís Torrens i Mèlich (Barcelona, 1966). Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, Magister en Anàlisi Econòmica pel Departament d'Economia de la U.A.B i l'Institut d'Anàlisi Econòmica (C.S.I.C.); diplomat pel Programa de Direcció General de l'Institut d'Estudis Superiors de l'Empresa (IESE) de la Universitat de Navarra.

Té experiència com empresari, soci i consultor de negoci en diverses companyies de distribucio, edició, de noves tecnologies aplicades a les telecomunicacions, a la innovació en organitzacions i administracions, monedes socials i a l’educació. Va ser Director de Serveis de la Secretaria General del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 2005-6 i Director de Serveis de la Secretaria General del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya 2006-2011. El 2011 va ser gerent de l’ajuntament de Molins de Rei. En representació de la Generalitat ha estat membre de diversos òrgans executius, consells d’administració, consells de direcció i patronats (Fundació TIC-Salut, Institut de Bioenginyeria de Catalunya, Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, Agència Catalana de Certificació, Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Centre d’Atenció i Gestió de Trucades Urgents 112, Oficina de Coordinació de la Recerca i Innovació, etc.).

Entitats: 
Ajuntament de Barcelona