Educació, formació i inserció laboral

Experiències de formació i inserció laboral i de sensibilització en l'àmbit de l'educació.

Inclou futur

Programa que neix amb l’objectiu d’augmentar i millorar la contractació de les persones amb discapacitat i amb trastorns de salut mental, en el mercat laboral ordinari. Vol avançar en la implicació dels agents que intervenen en la contractació i dotar de cobertura als projectes elaborats per la Xarxa d'Inclusió Laboral de Barcelona, dirigits a l’empresa privada.  
 

ACTIVA'T, participació i ocupabilitat juvenil

Projecte dirigit a millorar les oportunitats d'ocupabilitat de persones joves a través de la seva participació en entitats juvenils, educatives i del Tercer Sector Social. L'objectiu és aportar noves oportunitats d'ocupabilitat i d’aprenentatge de competències i habilitats, promovent l'apoderament juvenil a través del benefici del treball en xarxa.
 

Fem un tracte? Bon tracte i Envelliment. Canvi cultural

Projecte que pretén fer ressorgir els valors de bon tracte, respectar els drets de les persones també quan envelleixen, evitar la discriminació per raó d’edat i procurar un enfortiment de la solidaritat intergeneracional. El projecte impulsa la realització de tallers intergeneracionals per a nens i joves d'entre 7 i 18 anys de centres educatius de primària, secundària, batxillerat  i formació professional de tot Catalunya.

Gestió de programes per a persones en situació de fragilitat social

Gestió integral i integrada de serveis d'atenció domiciliària vinculant la formació i inserció en aquests serveis a persones en risc d'exclusió social.
 

Recic-Land, espais de segones oportunitats

Projecte d’economia social que pretén promoure l’apoderament personal de 81 persones derivades de 60 municipis/serveis socials que són partícips i protagonistes d’un itinerari d’inserció sociolaboral. Inclou contractació laboral alhora que ofereix a la població productes i serveis autosostenibles amb l’objectiu final d’inserir-se a l’empresa ordinària. 
 

Experiència cooperativa d'orientació laboral

Les persones del servei prelaboral han participat en l’assignatura d’orientació laboral dels alumnes de 4t d’ESO de l’IES Maremar (El Masnou). S’han realitzat set sessions durant les quals els usuaris i els alumnes han intercanviat experiències, han adquirit els coneixements bàsics sobre el mercat laboral, i s’han preparat pel procés de selecció per a un lloc de treball.
 

Breakers i rompiendo moldes: tecnologia i innovació per al jovent en risc d’exclusió

Model integrat formatiu que s’emmarca en la creació d’un itinerari formatiu per a joves en situació de vulnerabilitat social en tecnologia, disseny i fabricació digital. El projecte sorgeix arrel de l’experiència en la iniciativa de Fundación Orange amb el projecte 'Breakers: Fabrica’t un nou món amb formacions breus per iniciació a la creació digital'.
 

Let's chat

'Let’s Chat! Parlem de drogues i més' és un programa d’atenció i prevenció en drogues, salut mental i altres conductes addictives, dirigit a joves i adolescents de Barcelona i a les seves famílies. El programa ofereix un servei d’atenció als joves, un servei d’atenció a les famílies i un servei de whatsapp. 

Tallers per combatre les lgtbifòbies

Tallers per combatre la LGTBI+fòbia és un projecte dissenyat per educar i sensibilitzar contra les situacions de discriminació per orientació sexual i d’identitat o expressió de gènere en les i els adolescents. Està format per una sèrie de tallers dissenyats per l'alumnat de secundària.
 

Joves amb valor, apoderament per a la inclusió social i laboral

Projecte dirigit a joves en situació de risc social a través del qual descobreixen i milloren el seu talent a partir de l'apoderament i enfortiment de les seves capacitat i de l’acompanyament i la construcció del vincle a través de la mentoria. El programa ofereix als joves un contracte remunerat d'un any, combinant un procés formatiu amb estades en empreses.