Treball en xarxa i serveis a la comunitat

Experiències de treball en xarxa amb altres entitats i agents externs, i de participació activa de les persones ateses a les entitats.

Gestors/es culturals, participació i lleure als centres penitenciaris

És un projecte de formació i acció adreçat a interns de centres penitenciaris que persegueix la seva capacitació, participació i implicació en la creació d'un "grup de Gestors Culturals" al centre. Es basa en la metodologia de l'Aprenentatge i Servei, una proposta que combina intencionalitat pedagògica i utilitat social.
 

Ments despertes

'Ments Despertes' és un programa formatiu liderat per persones amb problemes de salut mental i adreçat a centres educatius. Es dona veu a les pròpies persones, fent que s’apoderin i es transformin en generadors de canvi a través de la seva experiència personal. 
 

Compartint Memòries

El projecte crea espais entre els col.lectius afectats de demència i estudiants d'ESO per obtenir un benefici mutu. Dels alumnes, s'aconsegueix un major grau de sensibilització i, de les persones grans, un benefici encaminat a millorar la seva autoestima, tenir una major capacitació social i treballar la memòria. 
 

Xerrem junts

'Xerrem junts' és un projecte de xarxa entre associacions que organitza espais de trobada i comunicació gràcies als quals persones que no han estat en contacte amb el català, sobretot dones i persones migrades, hi entren de la mà de persones voluntàries formades per la CAL